Menu sx Lavazza Menu dx

KAFFEPRODUKTION

TRAINING CENTER
Discover the Lavazza Training Center, the largest school in the world for educating and training people about coffee flavor and disseminating the culture of espresso. 

 

Kafferostning

Lavazzas expertis på kafferostningsprocessen innebär att vi kan utforma särskilda rostningscykler, där tid och temperatur kombineras för att förbättra de särskilda egenskaperna hos varje blandning.

Vid rostningen genomgår kaffebönorna inget mindre än en metamorfos: de ändrar färg, blir ljusare, ökar i volym och får mer arom. Det är just exponeringen för höga temperaturer som gör att bönorna kan utveckla sina aromatiska egenskaper.

  • Vid 100 °C får de en gyllene färg och en lukt av rostning börjar sprida sig
  • Efter 150–180 °C blir de större, glansiga och bruna i färgen
  • Mellan 200 och 230 °C når rostningen sin optimala nivå och kaffet får sin särpräglade vällukt
  • När kaffet har tagits ur rostningsmaskinen sätts det snabbt i rumstemperatur med hjälp av luftströmmar och avdunstat kallvatten

Tiderna varierar beroende på de typer av kaffe som behandlas och de metoder som används:

  • Korta cykler för Robusta, som för fram dess kropp och minimerar dess träighet.
  • Medellånga cykler för Arabica, för att intensifiera vällukten och sötman i kaffeblandningarna.
  • Espressoblandningarna (snabb extraktion, högt tryck etc.) kräver långa rostningscykler, där man kan optimera maskinprestandan för att åstadkomma en gräddig och välblandad espresso.

Forsknings- och utvecklingsavdelningen har lyft fram konvektionstekniken som den bästa metoden för en enhetlig rostningsprocess där kaffets egenskaper respekteras. Läs mer i den särskilda avdelningen

 

 

 

Malning

Graden av malning (finmalet, medel, grovmalet) förändrar kaffets motståndskraft mot vattenflödet, vilket påverkar extraktionshastigheten och därmed de slutliga sensoriska egenskaperna hos drycken i koppen:

  • Espressoblandningar mals mycket fint för att få fart på extraktionsprocessen, vilket är typiskt för detta beredningssystem och gör att vattnet kan fånga upp maximal smak på bara några sekunder.
  • Det amerikanska kaffet, som bereds med filterkaffebryggare, kräver en grövre malning. Då hålls vattnet kvar under den tid som krävs för att införa och överföra smaken.
  • Mockakaffekannan får fram sina bästa resultat med medelgrovt malda blandningar.

De malda Lavazza-blandningarna uppfyller dessa kriterier och garanterar alltid bästa resultat för varje system som används. Utanför hemmet, där det är baristan som ansvarar för kaffemalningen, är vi angelägna om att se till att du får det bästa italienska kaffet genom Lavazzas Training Center-kurser för de yrkesverksamma.

Förvaring och förpackning

Malet kaffe är mycket finkänsligt och försämras snabbt när det kommer i kontakt med luft, ljus, värme och fukt. Innan det packas förvaras det i miljöer med en kontrollerad atmosfär, där den koldioxid som bildas naturligt under rostningen skingras väldigt fort, så att kaffets vällukt bevaras intakt.

Packningen av kaffet görs sedan med toppmoderna material och metoder, som är utformade för att bevara Lavazza-kaffets kvalitet under lång tid. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning är alltid ute efter de lämpligaste lösningarna, både sett till konservering och miljömässig hållbarhet; läs mer på den särskilda avdelningen om detta.