Menu sx Lavazza Menu dx
Menu sx Lavazza Menu dx

¡TIERRA!

¡Tierra! var Lavazzas första oberoende företagsansvarsprojekt som tog sig uttryck i en produkt – nu en hel serie produkter – som ger högsta kvalitet och fortsätter att utvecklas.

Projektet ¡Tierra!  startade 2002, och den första fasen berörde tre samhällen i Peru, Honduras och Colombia. Den andra fasen, som startade 2010, innefattar Indien, Brasilien och Tanzania. Båda faserna har ett gemensamt syfte:

•att förbättra levnadsförhållandena och den ekonomiska tillväxten i kaffeodlarsamhällena
•att förbättra beboeligheten i området
•att ta fram högkvalitativa produktionsmetoder som är allt mer ekologiska och lönsamma, genom nya odlingsmetoder och produktionsredskap, med större konkurrenskraft och oberoende som mål

För att uppnå dessa mål har många stegvisa förbättringar införts för att förenkla kaffeproduktionen och göra den mer effektiv. Bostäder, skolor och sjukhus har byggts eller byggts om, och mikroprojekt har upprättats.

Resultaten har varit mycket positiva och alla de inblandade har fått nytta av initiativen – först och främst de lokala samhällena, som har blivit helt självständiga producenter av grönt kaffe av högre kvalitet, men även företaget, samt alla kaffeälskare som nu kan njuta av två nya Lavazza-blandningar som kombinerar hållbarhet med ett förträffligt kaffe.

2005 fick de tre samhällena som var med i projektets första fas en Rainforest Alliance-certifiering.

 • Etiopien

  Amaro

   

   

  Tillsammans med Löfbergs Stiftelse i Karlstad och Hanns R. Neumann Stiftung i Hamburg har Lavazzas fond startat en femårig plan med inriktning på Amaro-regionen i södra Etiopien.

  Planen har i första hand som syfte att förse 2 500 småskaliga odlare med allt de behöver för att hållbart förbättra sin kaffeproduktion och höja värdet för sin produkt på marknaden.

  För att uppnå detta mål är det nödvändigt att uppdatera deras affärspraxis, lära dem att tänka och agera på ett företagsmässigt sätt och bli konkurrenskraftiga i branschen.

 • Vietnam

  Dak Lak

   

   

  Vid Lavazzas ¡Tierra!-projekt i Vietnam utbildas 200 familjer till småbrukare i att odla kaffe både på ett hållbart sätt, ur en miljömässig, ekonomisk och social synvinkel, och flexibelt med hänsyn till de aktuella klimatförändringarna.

  Projektet drogs igång i september 2013 och har sedan dess varit inriktat på att förbättra böndernas expertis och skicklighet genom åtskilliga möten och utbildningspass. Dessutom har man upprättat jordbrukskooperativ, försedda med plantskolor och utbildningscenter, som ägs och förvaltas helt av familjerna i Dak Lak-provinsen.

 • Tanzania

  Tanzania 2012, ¡Tierra!-projektet
  ¡Tierra!-projektet i Tanzania hjälper de lokala samhällena att förbättra kaffets kvalitet och odlarnas levnadsvillkor. Fokus i projektet har varit att ge pågående utbildning till  kaffeodlare, genom pilotmodeller och kurser i produktionshantering och hållbar lantbruksteknik.
  Projektet har involverat fler än 750 lokala producenter och deras familjer. Det första  stora initiativet var att bygga MaseRing-förskolan i byn Maande (regionen Kirua), på 1 200 meters höjd på Kilimanjaros sluttningar. Projektet var ett samarbete mellan Kiruas barnförening och Lavazzas Found.
  Skolan invigdes i juli 2012. Lokalbefolkningen mottog projektet med mycket positiva reaktioner och entusiasm.

 • Lavazza ¡Tierra! Limited Edition

  Italienska toppmodedesigners för Afrika
  Lavazza producerade ¡Tierra! Limited Edition för Afrika, med hjälp av sex av Italiens främsta modenamn: Marni, Cavalli, Versace, Missoni, Etro och Moschino, som designade kaffeburken Lavazza ¡Tierra! i Milano under Vogues Fashion’s ”Night Out” 2012. Målet med detta ambitiösa projekt är att samla in pengar till ”Fashion 4 Development”, en FN-partnerorganisation som utnyttjar modeindustrins makt för att ta fram strategier för hållbar ekonomisk tillväxt. • Första fasen i ¡Tierra!-projektet

  Peru, Honduras, Colombia

   

   

  ¡Tierra!-projektet började i dessa tre länder, i tre samhällen med småskaliga kaffeodlare. När projektet avslutades 2009 hade man nått åtskilliga positiva resultat.

  De berörda samhällena hade fått full autonomi, mycket även tack vare att det skapats en resultaträkning för varje uppdrag.

  Idag kan kaffeodlarna sälja sina produkter direkt, utan att använda sig av mellanhänder, och kan därmed få de bästa priserna och göra mer rättvisa förtjänster.

  Alla odlingsplantagerna har fått Rainforest Alliance-certifiering.

   

   

  Lavazza ¡Tierra!, kaffet som görs av tre lokala varianter av tvättade Arabica, har tillkommit till Lavazza-sortimentet och har lovordats vida på alla nivåer av italienska och internationella konsumenter.

  Olika ekonomiska, sociala och miljömässiga ingripanden har hjälpt till att förbättra samhällenas levnadsförhållanden, vilket vi kan se i uppgifterna om de enskilda länderna.

  I projektet har man ägnat stor uppmärksamhet åt att utbilda kaffeodlarna, som har fått tillfälle att delta i kurser och pilotodlingar och därmed lära sig hantera produktionen och använda hållbara odlingsmetoder.

  Att man också öppnat två banker som erbjuder lån har gett produktiviteten och kvaliteten på det odlade kaffet ett ytterligare uppsving.

 • Peru

  Ñagazú och Alto Churumazú

   

   

  Projektet berörde två samhällen, Ñagazú och Alto Churumazú, i området Villa Rica där pergamentkaffe av hög kvalitet odlas. Huvudmålet var att öka produktionen till 1,4 miljoner kg per år genom att bygga nya anläggningar för att förbättra behandlingen. Arbetet hade också mer sociala och miljömässiga aspekter, t.ex. en ny skola som gjorde det möjligt att utbilda 370 personer på sex år.

  Andra initiativ:

  • Återplantering av skog med huvudsakligen lokala växter
  • Teknisk hjälp med att förbättra produktionen och utbildning med lantbruksspecialister, uppstart av en pilotodlingsplan
  • Mikrokreditprojekt (lån) för att utöka kaffeproduktionszonen
 • Honduras

  La Fortuna

   

   

   

  I det här lilla samhället ville Lavazza visa att hållbar kaffeodling är möjlig och förmånlig för alla.
  Utöver arbeten för att göra beredningen mer konkurrenskraftig och höja kvaliteten, och samtidigt göra miljöpåverkan minimal, införde Lavazza samhällsinitiativ i Tierras anda, t.ex. en ny skola, återplantering av skog och mikrokreditinrättningar.

   

  Andra initiativ:

  • Teknisk hjälp med att förbättra produktionen och utbildning med lantbruksspecialister, uppstart av en pilotodling
  • Byggande av av en sjukmottagning och sjukvårdscentrum
  • Strukturell förbättring av kaffetorkning

   

   

 • Colombia

  La Esperanza

   

   

   

  Projektet berörde ett samhälle i departementet Huila: ett område som är känt för att odla förträffliga produkter men som just nu har stora svårigheter p.g.a. det utbredda gerillakriget och kaffekrisen. Verksamheten var till en början inriktad på de mest grundläggande behoven – att bygga eller renovera bostäder, installera septiktankar och reningsverk, sjukvård, livsmedel och utbildningsstöd – och följdes sedan av arbete med att få plantagerna att överensstämma med Rainforest Alliance-certifieringens standarder. Andra initiativ:

  • Teknisk hjälp med att förbättra kvalitet och effektivitet vid produktionen
  • Utbildning med lantbruksspecialister för att få kunskaper om bästa praxis
  • Start av en pilotodlingsplan
  • Mikrokreditprojekt

   

   

 • Andra fasen i ¡Tierra!-projektet

  Brasilien, Indien, Tanzania

   

   

   

  Den andra fasen i ¡Tierra!-projektet, som startade 2010, berör orter med små lokala kaffeodlare i Brasilien, Indien och Tanzania. Som alltid ägnar man lika mycket uppmärksamhet åt kaffets kvalitet och odlarnas levnadsvillkor. De olika projekten bemöter miljömässiga, sociala och ekonomiska villkor, med det särskilda syftet att förbättra lantbruksmetoderna genom t.ex. jordanalys, korrekt användning av gödningsmedel, förbättrad beskärningsteknik, hållbara metoder och så vidare.

 • Brasilien

  Lambari

   

   

  Projektet berör kaffeodlare från kommunen Lambari, i södra delen av delstaten Minas Gerais, med olika partners som deltar – Hans R. Neumann Stiftung, Emater, Fundação do Banco do Brasil och Cooperativa Agropecuária de Lambari – och med stöd från Giuseppe och Pericle Lavazzas Fond.
  Centralt i initiativet är att skapa en miljö som kan gynna familjebaserad kaffeproduktion på ett sätt som gör den mer effektiv och miljövänlig, samtidigt som den också förbättrar kvaliteten och mängden kaffe som odlas.
  Lavazzas Fond har planerat för kommunens och regionens hållbara utveckling. Tack vare dess projektpartners kommer detta att garantera att olika lokala kaffesorter (certifierade av Rainforest Alliance) inkluderas i hållbart kaffe.

   

 • Indien

  Karnataka

   

   

  I Indien syftar projektet till att stödja 400 producenter av Robusta-kaffe i delstaten Karnataka. Det startades 2011 och är ett samprojekt med DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), en tysk organisation som är aktiv med internationellt samarbete. Målet är att förbättra produktionens standard och göra den konkurrenskraftig utifrån hållbara lantbruksmetoder.

 • Rainforest Alliance

  Partnerskap med internationell ideell organisation

   

   

  Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som certifierar hållbarheten hos företag och jordbruksprojekt i regnskogen. Dess utgångspunkt är att bevara den naturliga miljön och samtidigt vara medveten om behoven för jordbruket.
  Organisationen har ett välförtjänt rykte om sig att ha nogräknade kontroller och strikt tillämpa de nio krav som måste uppfyllas för att få certifiering. Kraven måste dessutom fortsätta att respekteras efter att certifieringen väl har beviljats.

  Lavazza delar Rainforest Alliances ambition att slå vakt om miljön till förmån för lokala bönder, inte bara med tanke på hälsa och social välfärd, utan också på en ekonomisk nivå. Därför bjöds Rainforest Alliance in att certifiera Tierra-projektet.

  Samhällena i projektets första fas behövde bara tre år innan de fick sin certifiering 2005. Det bekräftade deras miljömässiga, sociala och arbetsrelaterade hållbarhet och att Rainforest Alliances nio principer hade följts:

   

  1. Skydda djurliv
  2. Bevara ekosystem
  3. Bevara och skydda mark
  4. Bevara vattenresurser
  5. Goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av arbetare
  6. Samhällsrelationer
  7. Integrerad avfallshantering
  8. Integrerad skadedjursbekämpning
  9. Övervakning och lugna förhållanden.

  Läs mer på Rainforest Alliances webbplats.

   

 • Reportaget

  ¡Tierra! och Steve McCurry: ett kulturellt hållbarhetsprojekt

   

   

  ¡Tierra! har också en unik fotobok som dokumenterar projektet genom hela dess fascinerande utveckling. Fotografierna återger ansiktena, historierna och atmosfären från Tierra med en väldig respekt och empati, och förmedlar känslor och entusiasm genom Steve McCurrys ögon.

  McCurry är en av de mest berömda och respektingivande reportrarna på National Geographic, medlem i Magnum Photos och vinnare av åtskilliga prestigefyllda utmärkelser. Han gillade genast Lavazzas idé och började följa Tierra långt innan det egentligen startade. Han reste till de tre samhällena innan det preliminära arbetet började, för att dokumentera allting både före, under och efter projektet. Med sig tog han tre unga fotografer: Guia Besana från Italien, Carlos Zuluago Palacio från Colombia och Eduardo Hirose från Peru. Resultatet av deras engagemang har gjorts till en bok som handlar om den första fasen i ¡Tierra!.

  Steve är nu på resande fot igen för att föreviga den andra fasen i ¡Tierra!-projektet åt Lavazza. Åter igen är hans mål att låta oss se projektet från insidan. 2010 åkte han till Lambari i Brasilien, 2011 till Karnataka i Indien och 2012 till Kirua i Tanzania för att dokumentera historien om ¡Tierra!-projektet; ett unikt kulturellt hållbarhetsprojekt.

  ”Varje gång jag ger mig iväg tänker jag att jag ska upptäcka något jag aldrig har sett förut. Jag gillar den där känslan av förvåning som jag alltid har haft med mig, för den gör att jag kan tala med folk som står framför mina kameror och se inte bara ansiktena på dem jag fotograferar, utan också deras historier. Det händer varje gång med Lavazza och med ¡Tierra!. Det hände tidigare i Peru, Colombia och Honduras, och sedan igen förra året i Brasilien. [...] Och vi fick tillfälle att se hur folk jobbade, skördade, svettades, och sedan kopplade av och skämtade på baren. Vi blev inbjudna i vartenda hus som vi passerade, och var gäster i en värld som verkligen är någon annanstans. Det är det som är så härligt med ett jobb som mitt och med ett projekt som Tierra: man ses aldrig som inkräktare av dem man delar en plan med. Det är också därför jag alltid har trott på Tierra-projektet, som vi inte borde kalla bara för ett hållbart projekt, för det är mer än så: det representerar ett konkret, materiellt, socialt och kulturellt stöd.” Steve McCurry

 • Produkterna

  Lavazza ¡Tierra!:utsökthet möter hållbarhet

   

   

   ¡Tierra! är ett kaffe från Rainforest Alliance certifierade odlingar. Det kombinerar hög produktkvalitet med respekt för miljön och social jämlikhet.

  Upptäck hur ¡Tierra!-sortimentet kan användas hemma, på kaffebaren eller på kontoret med Lavazza BLUE eller Espresso Point.