Menu sx Lavazza Menu dx

¡Tierra! var Lavazzas första oberoende företagsansvarsprojekt som tog sig uttryck i en produkt – nu en hel serie produkter – som ger högsta kvalitet och fortsätter att utvecklas.

Projektet ¡Tierra!  startade 2002, och den första fasen berörde tre samhällen i Peru, Honduras och Colombia. Den andra fasen, som startade 2010, innefattar Indien, Brasilien och Tanzania. Båda faserna har ett gemensamt syfte:

•att förbättra levnadsförhållandena och den ekonomiska tillväxten i kaffeodlarsamhällena
•att förbättra beboeligheten i området
•att ta fram högkvalitativa produktionsmetoder som är allt mer ekologiska och lönsamma, genom nya odlingsmetoder och produktionsredskap, med större konkurrenskraft och oberoende som mål

För att uppnå dessa mål har många stegvisa förbättringar införts för att förenkla kaffeproduktionen och göra den mer effektiv. Bostäder, skolor och sjukhus har byggts eller byggts om, och mikroprojekt har upprättats.

Resultaten har varit mycket positiva och alla de inblandade har fått nytta av initiativen – först och främst de lokala samhällena, som har blivit helt självständiga producenter av grönt kaffe av högre kvalitet, men även företaget, samt alla kaffeälskare som nu kan njuta av två nya Lavazza-blandningar som kombinerar hållbarhet med ett förträffligt kaffe.

2005 fick de tre samhällena som var med i projektets första fas en Rainforest Alliance-certifiering.

 • Peru, Honduras, Colombia

   

   

  Projektet ¡Tierra! project började i dessa tre länder, i tre samhällen med småskaliga kaffeodlare. När projektet avslutades 2009 hade man uppnått åtskilliga positiva resultat:

  • de berörda samhällena hade fått full autonomi, mycket även tack vare att det skapats en resultaträkning för varje uppdrag
  • idag kan kaffeodlarna sälja sina produkter direkt, utan att använda sig av mellanhänder, och kan därmed få de bästa priserna och göra mer rättvisa förtjänster
  • alla kaffeplantagerna har fått Rainforest Alliance-certifiering 
  • Lavazza ¡Tierra!, gjort av tre lokala varianter av tvättade Arabica, har tillkommit till Lavazza-sortimentet och har lovordats vida på alla nivåer av italienska och internationella konsumenter
  • olika ekonomiska, sociala och miljömässiga ingripanden har hjälpt till att förbättra samhällenas levnadsförhållanden

  I projektet har man ägnat stor uppmärksamhet åt att utbilda kaffeodlarna, som har fått tillfälle att delta i kurser och pilotodlingar och därmed lära sig hantera produktionen och använda hållbara odlingsmetoder.
  Att man också öppnat två banker som erbjuder lån har gett produktiviteten och kvaliteten på det odlade kaffet ett ytterligare uppsving.


  Peru
  Ñagazú och Alto Churumazú

  Projektet berörde två samhällen, Ñagazú och Alto Churumazú, i området Villa Rica där pergamentkaffe av hög kvalitet odlas. Huvudmålet var att öka produktionen till 1,4 miljoner kg per år genom att bygga nya anläggningar för att förbättra behandlingen. Arbetet hade också mer sociala och miljömässiga aspekter, t.ex. en ny skola som gjorde det möjligt att utbilda 370 personer på sex år.

  Andra initiativ:

  • Återplantering av skog med huvudsakligen lokala växter
  • Teknisk hjälp med att förbättra produktionen och utbildning med lantbruksspecialister, uppstart av en pilotodlingsplan
  • Lån för att utöka kaffeproduktionszonen

   

  Honduras
  La Fortuna

  I det här lilla samhället ville Lavazza visa att hållbar kaffeodling är möjlig och förmånlig för alla.
  Utöver aktiviteter för att förbättra kaffeproduktionen införde Lavazza samhällsinitiativ i Tierras anda, t.ex. en ny skola, återplantering av skog och mikrokreditinrättningar.

  Andra initiativ:

  • Utbildning för att förbättra produktionseffektiviteten
  • KByggande av en sjukmottagning och sjukvårdscentrum
  • Strukturell förbättring av kaffetorkning


  Colombia
  La Esperanza

  Projektet berörde ett samhälle i departementet Huila: ett område som är känt för att odla förträffliga produkter men som just nu har stora svårigheter p.g.a. det utbredda gerillakriget och kaffekrisen. Verksamheten var till en början inriktad på att bygga eller renovera bostäder, installera septiktankar och reningsverk, sjukvård, livsmedel och utbildningsstöd, och det följdes sedan av arbete med att få plantagerna att överensstämma med Rainforest Alliance-certifieringens standarder.

  Andra initiativ:

  • Teknisk hjälp med att förbättra kvalitet och effektivitet vid produktionen
  • Utbildning med lantbruksspecialister för att få kunskaper om bästa praxis
  • Start av en pilotodlingsplan
  • Mikrokreditprojekt

   

   

 • Brasilien, Indien, Tanzania

   

   

   

  Den andra fasen i ¡Tierra! project, som startade 2010, berör samhällen med små lokala kaffeodlare i Brasilien, Indien och Tanzania. Stor uppmärksamhet ägnas åt kaffets kvalitet och odlarnas levnadsvillkor. I de olika projekten bemöter man miljömässiga, sociala och ekonomiska förhållanden, med det särskilda syftet att förbättra lantbruksmetoderna genom t.ex. jordanalys, korrekt användning av gödningsmedel, förbättrad beskärningsteknik, hållbara metoder och så vidare.

   

   

  Brasilien
  Projektet berör kaffeodlare från Minas Gerais, med olika partners som deltar – Hans R. Neumann Stiftung, Emater, Fundação do Banco do Brasil och Cooperativa Agropecuária de Lambari – och med stöd från Giuseppe och Pericle Lavazzas fond.
  Syftet med detta initiativ är att gynna en familjebaserad kaffeproduktion och göra den mer effektiv och miljövänlig.
  Lavazzas fond har planerat för kommunens och regionens hållbara utveckling. Tack vare dess projektpartners kommer detta att garantera att olika lokala kaffesorter (certifierade av Rainforest Alliance) får räknas som hållbart kaffe.

   

  Indien
  I Indien syftar projektet till att stödja 400 producenter av Robusta-kaffe i delstaten Karnataka. Det startades 2011 och är ett samprojekt med DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), en tysk organisation som är aktiv inom internationell finansutveckling. Målet är att förbättra produktionsstandarderna och göra dem konkurrenskraftiga utifrån rutiner för hållbart jordbruk.

   

  Tanzania
  Projektet startade 2010 och målet är att ge tekniskt bistånd till omkring 750 producenter i Kirua-området, på Kilimanjaros sluttningar. Fonden har också bidragit till återuppbyggandet av en skola i samarbete med Kirua Children.

   

 • Rainforest Alliance


   

   

  Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som certifierar hållbarheten hos företag och jordbruksprojekt i regnskogen. Dess utgångspunkt är att bevara den naturliga miljön och samtidigt vara medveten om behoven för jordbruket.
  Organisationen har ett välförtjänt rykte om sig att ha nogräknade kontroller och strikt tillämpa de nio krav som måste uppfyllas för att få certifiering. 

   

  Lavazza delar Rainforest Alliances ambition att slå vakt om miljön till förmån för lokala bönder, inte bara med tanke på hälsa och social välfärd, utan också på en ekonomisk nivå. Därför bjöds Rainforest Alliance in att certifiera Tierra-projektet.

  Samhällena i projektets första fas behövde bara tre år innan de fick sin certifiering 2005. Det bekräftade deras miljömässiga, sociala och arbetsrelaterade hållbarhet och att Rainforest Alliances nio principer hade följts:

  1. Skydda djurliv
  2. Bevara ekosystem
  3. Bevara och skydda mark
  4. Bevara vattenresurser
  5. Goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av arbetare
  6. Samhällsrelationer
  7. Integrerad avfallshantering
  8. Integrerad skadedjursbekämpning
  9. Övervakning och lugna förhållanden

  Besök Rainforest Alliances webbplats för att få veta mer.

 • iTierra! Fotobok

   

   

   

   

  ¡Tierra! har också en unik fotobok som dokumenterar projektet genom hela dess fascinerande utveckling.
  Fotografierna återger ansiktena, berättelserna och atmosfären från Tierra med oerhörd respekt och empati, och förmedlar känslor och entusiasm genom Steve McCurry.

   

  McCurry är en av de mest berömda och respektingivande reportrarna på National Geographic, medlem i Magnum Photos och vinnare av åtskilliga prestigefyllda utmärkelser. Han tog genast till sig Lavazzas idé och började följa Tierra långt innan projektet ens hade satts igång. Han reste till de tre samhällena innan det preliminära arbetet började med att dokumentera före, under och efter projektet. Resultatet av engagemanget har förvandlats till en bok om den första fasen i ¡Tierra!.

   

  Steve är nu på resande fot igen för att föreviga den andra fasen i ¡Tierra! -projektet för Lavazza.
  2010 åkte han till Lambari i Brasilien och 2011 till Karnataka i Indien, och just nu är han i Tanzania för att dokumentera historien om ¡Tierra! -projektet: ett unikt kulturellt hållbarhetsprojekt.

   

  ”Varje gång jag ger mig iväg tänker jag att jag ska upptäcka något jag aldrig har sett förut. Jag gillar den där känslan av förvåning som jag alltid har haft med mig, för den gör att jag kan tala med folk som står framför mina kameror och se inte bara ansiktena på dem jag fotograferar, utan också deras historier. Det händer varje gång med Lavazza och med ¡Tierra!. Det hände tidigare i Peru, Colombia och Honduras, och sedan igen förra året i Brasilien. [...] Och vi fick tillfälle att se hur folk jobbade, skördade, svettades, och sedan kopplade av och skämtade på baren. Vi blev inbjudna i vartenda hus som vi passerade, och var gäster i en värld som verkligen är någon annanstans. Det är det som är så härligt med ett jobb som mitt och med ett projekt som Tierra: man ses aldrig som inkräktare av dem man delar en plan med. Det är också därför jag alltid har trott på Tierra-projektet, som vi inte borde kalla bara för ett hållbart projekt, för det är mer än så: det representerar ett konkret, materiellt, socialt och kulturellt stöd.” Steve McCurry

   

 • Produkterna

   

   

   

   

  Åtagandet mellan Lavazza och samhällena inom ¡Tierra! har lett till ett kaffe av högsta kvalitet, certifierat av Rainforest Alliance.

   

  ¡Tierra! är en blandning av 100 % tvättade Arabica-bönor: mycket söta och aromatiska med en mjuk och tjock crema.

  ¡Tierra! Intenso är 100 % prisade Arabica; ett kaffe med full kropp och chokladaktiga toner som ger blandningen en rund och omisskännlig arom.

  Produkterna är lika goda som avsikterna med projektet, och resultaten av den första fasen blev dessa: bättre levnadsvillkor för samhällena, mer lönsamma odlingar och mer effektiva behandlingsmetoder med respekt för miljön.

  Upptäck ¡Tierra!-produkter för hemmabruk, caféer och restauranger.