Menu sx Lavazza Menu dx

OM LAVAZZA

Lavazza-gruppen har alltid varit angelägna om att följa all lagstiftning som gäller för de olika affärsenheterna, i den fasta övertygelsen att sättet att bedriva affärsverksamhet är precis lika viktigt som de vinster som uppnås, och att ingen bör arbeta under den falska förespeglingen att affärsmålen är viktigare än juridiska och etiska standarder.

Ladda ner Lavazzas etiska kod.

Med dessa principer som grund är Lavazza-gruppen angelägen om ett korrekt och opartiskt uppförande.

Alla affärsmässiga och kommersiella relationer måste kännetecknas av integritet och lojalitet och byggas på rättvisa och öppna förhandlingar. De måste genomföras utan någon konflikt mellan företagets värderingar och personliga värderingar, och med tillbörlig respekt för koncernens grundvärden.