Menu sx Lavazza Menu dx

KVALITET PÅ LAVAZZA

  För Lavazza är inte kvalitet något som ”kontrolleras”, utan det ”byggs upp”. Det är en daglig process som engagerar alla, och det är en nödvändig del i varje produktionsfas. Enkelt uttryckt är det det enda sättet att arbeta som vi känner till.

Vår personal älskar sitt jobb och upphör aldrig att försöka göra något bra ännu bättre. Nyskapande metoder tillämpade på nyskapande sätt: det har alltid varit våra grundstenar. Det har gällt ända sedan Luigi Lavazza investerade i det som just då var världens modernaste rosterianläggning, och uppfann en helt ny form av förpackning för att kunna producera mer kaffe av bättre kvalitet, lagra det längre och leverera det längre bort.

Lavazzas kvalitet byggs upp varje dag, tack vare att våra tekniker på forsknings- och utvecklingsavdelningen är ständigt uppmärksamma. De utformar och upprätthåller de rutiner som styr varje steg i produktionsprocessen, ända fram till det ögonblick då kaffet når koppen:

  • val av partier
  • rostning
  • blandning och malning
  • tester av den slutförda produkten
  • design av förpackningen
  • distribution av produkterna
  • utbildning av baristor (genom Training Center)
  • design av kaffesystem